Akbar, Faris, and Yusuf Rahman. 2023. “TAFSIR TEMATIK-SOSIAL”. SUHUF 16 (1), 21-47. https://doi.org/10.22548/shf.v16i1.846.