Mushaf al-Quran Terengganu ; A Study of the al-Quran Manuscript IAMM 2012.13.6

  • RISWADI AZMI Pusat Islam Sultan Mahmud, Universiti Malaysia Terengganu
  • MUSTAFFA ABDULLAH

Abstract

Manuskrip al-Quran Terengganu merupakan antara manuskrip al-Quran yang banyak terdapat di alam Melayu. Ketelitian dan kemewahan yang terdapat pada iluminasinya menjadikannya antara yang terindah dihasilkan pada abad ke 18 dan 19 masihi. Manuskrip al-Quran Terengganu IAMM2012.13.6 dipilih untuk dikaji kerana ianya merupakan manuskrip al-Quran Terengganu yang mempunyai catatan qiraat yang lengkap. Fokus utama kajian adalah untuk menghuraikan pengenalan manuskrip al-Qur’an Terengganu IAMM 2012.13. Kajian ini juga memperjelaskan peranan kesultanan Terengganu dalam penghasilan mushaf al-Quran ketika abad ke 18-19 masihi. Bagi mencapai tujuan tersebut, pendekatan filologi digunakan untuk mengumpulkan data disamping pendekatan kajian perpustakaan dan historis. Hasil kajian mendapati manuskrip al-Qur’an Terengganu telah dihasilkan secara aktif bermula abad ke-18 masihi dan penghasilannya adalah dengan sokongan penuh oleh kesultanan Terengganu. Kajian ini diharapkan dapat  memperjelaskan kepada masyarakat akan keunggulan manuskrip al-Qur’an Terengganu dan usaha penghasilannya merupakan bukti kearifan lokal yang perlu diiktiraf dan dipelihara.

Published
2018-08-24
Section
Articles